Ką reikia nurodyti skunde?

Skunde nurodoma:

Prie skundo gali būti pridedama:

Skundą galima surašyti skundo blanke.