Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių42
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė821483

Patarėja

Kita informacija:

Seimo kontrolieriaus patarėjas vykdo šias funkcijas:

1 renka tyrimui būtiną informaciją, ją analizuoja, pagal nustatytus reikalavimus rengia Seimo kontrolierių pažymų, tarpininkavimo ir kitų raštų projektus, juos derina, tikslina;
2. teikia siūlymus pradėti tyrimus Seimo kontrolieriaus iniciatyva;
3. kontroliuoja, kaip pareigūnai vykdo Seimo kontrolierių reikalavimus, rekomendacijas,  teikia siūlymus Seimo kontrolieriaus vyresniajam patarėjui dėl gautų atsakymų išsamumo ir papildomos informacijos reikalingumo;
4. teikia siūlymus organizuoti susitikimus su valdžios įstaigų pareigūnais bei kitų organizacijų atstovais, rengia apibendrintą informaciją, būtinus dokumentus susitikimui bei jame dalyvauja; 
5. vyksta į komandiruotes patikrinti tyrimui reikšmingų aplinkybių;
6. atstovauja įstaigai Seimo kontrolieriaus atliekamo tyrimo klausimais;
7. dalyvauja Seimo kontrolieriui priimant ir konsultuojant asmenis, teikia reikiamą informaciją;
8. nustatyta tvarka teikia informaciją pareiškėjams, susijusią su jų skundu;
9. nustatyta tvarka įstaigos priimamajame priima pareiškėjus, teikia jiems informaciją, suveda gautų skundų duomenis į įstaigos duomenų valdymo sistemą (DVS);
10. pagal nustatytus reikalavimus suveda priskirtų tyrimų bylų duomenis į įstaigos duomenų valdymo sistemą (DVS);
11. pagal nustatytus reikalavimus tvarko tyrimų bylas, perduoda jas į archyvą; 
12. atlieka tyrimų analizę ir rengia apibendrinimus, ataskaitas;
13. vykdo kitus Seimo kontrolierių pavedimus (taip pat pateikiamus per Seimo kontrolieriaus vyresnįjį patarėją), susijusius su šiam valstybės tarnautojui pavestų funkcijų įgyvendinimu, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.
  

Seimo kontrolieriaus patarėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnį kaip trejų metų teisinio darbo stažą;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir su Seimo kontrolierių veikla susijusius teisės aktus;
4. išmanyti tarptautinius ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, teismų praktiką, susijusius su žmogaus teisėmis ir jų gynimu;
5. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų ne žemesniu kaip B1 lygiu arba rusų, lenkų ne žemesniu kaip B2 lygiu;
6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
7. gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį