Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių90
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė821243

Vyresnioji patarėja

Kita informacija:

Seimo kontrolieriaus vyresnysis patarėjas vykdo šias funkcijas:

1. formuoja ir užtikrina vienodą tos pačios tematikos tyrimų praktiką;
2. teikia siūlymus dėl skundų priimtinumo nagrinėti ir dėl jų nagrinėjimo eigos;
3. koordinuoja tyrimų pagal priskirtą veiklos sritį pažymų projektų ir kitų raštų projektų rengimą; juos  derina ir teikia Seimo kontrolieriams sprendimui priimti;
4. teikia siūlymus pradėti tyrimus Seimo kontrolieriaus iniciatyva; 
5. tikrina, ar tyrimų duomenys į įstaigos duomenų valdymo sistemą (DVS) suvesti laikantis nustatytų reikalavimų ir tvarkos; derina perduodamų į įstaigos archyvą tyrimų bylas; 
6. teikia siūlymus dėl susitikimų su valdžios įstaigų pareigūnais, ekspertais bei kitų renginių organizavimo; Seimo kontrolierių pavedimu, organizuoja ir koordinuoja susitikimus, dalyvauja juose ar kituose posėdžiuose; 
7. organizuoja ir koordinuoja tyrimų analizės ir apibendrinimų rengimą; dalyvauja rengiant Seimo kontrolierių metinės ataskaitos projektą; 
8. dalyvauja Seimo kontrolieriui priimant ir konsultuojant asmenis, teikia reikiamą informaciją;
9. teikia siūlymus Seimo kontrolieriams dėl Įstaigos veiklos tobulinimo ir kitais su Seimo kontrolierių veikla susijusiais klausimais;
10. vykdo kitus Seimo kontrolierių pavedimus, susijusius su šiam valstybės tarnautojui pavestų funkcijų įgyvendinimu, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.
 
Seimo kontrolieriaus vyresnysis patarėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnį kaip ketverių metų teisinio darbo stažą;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir su Seimo kontrolierių veikla susijusius teisės aktus;
4. išmanyti tarptautinius ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, teismų praktiką, susijusius su žmogaus teisėmis ir jų gynimu;
5. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ne žemesniu kaip B2 lygiu;
6. gebėti organizuoti darbą, turėti analitinio ir sisteminio mąstymo įgūdžių; 
7. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
8. gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.
 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį