Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė800992

Skyriaus vedėja

Kita informacija:

Bendrųjų reikalų ir finansų skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą; 
2. užtikrina racionalų ir taupų valstybės biudžeto asignavimų bei turto naudojimą;
3. atlieka išankstinę finansų kontrolę; 
4. dalyvauja svarstant išlaidų sąmatų projektus, tvirtinant įstaigos struktūrą, nustatant atlyginimo koeficientus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, ir kitus klausimus, susijusius su finansiniais ištekliais;
5. pagal kompetenciją vizuoja teikiamus vadovo įsakymus, dokumentų projektus, sutartis, kitus apskaitos dokumentus;
6. teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl skyriaus darbuotojų darbo užmokesčio dydžio, dėl darbuotojų vertinimo ir skatinimo;
7. rengia įstaigos išlaidų sąmatos projektus pagal programas, įstaigos vadovo patvirtintus projektus laiku perduoda Finansų ministerijai; 
8. atsako už įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą, biudžeto vykdymo ataskaitas ir duomenų pateikimą laiku valstybės institucijoms ir įstaigoms;
9. kontroliuoja programų sąmatų vykdymą, organizuoja informacijos apie asignavimų panaudojimą, kaupimą, sisteminimą ir analizę pagal programas, vykdomas priemones ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius;  
10. tikrina ir pasirašo antrojo parašo teise banko pavedimus, paraiškas, kitus piniginius atsiskaitymų dokumentus; 
11. koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo procesą įstaigoje, archyvo tvarkymą;
12. pasirašo saugomų dokumentų pagrindu pažymų, patvirtintų dokumentų kopijų, išrašų, asmens prašymuose nurodytiems faktams patvirtinti, išdavimo dokumentus;
13. dalyvauja planuojant informacinių ir komunikacinių sistemų plėtrą įstaigoje;
14. teikia siūlymus įstaigos vadovui skyriaus veiklos tobulinimo klausimais;
15. vykdo kitus su Seimo kontrolierių įstaigos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.
 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities  išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovaujamo darbo ir penkerių metų finansinio darbo valstybės valdžios ir valdymo institucijose patirtį;
3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų finansinę veiklą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą ir darbo santykių reguliavimą, dokumentų ir archyvų valdymą, Seimo kontrolierių įstaigos veiklą;
4. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema VSAKIS ir buhalterine programa „Navision“;
5. turėti lyderystės gebėjimų, strateginį požiūrį ir gebėti valdyti veiklą;
6. gebėti bendrauti su asmeniu ir grupėje įvairiose bendravimo situacijose.  

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį