Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių95
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių91
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė801501

Vyriausioji specialistė

Kita informacija:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. sudaro ir papildo dokumentacijos planą, derina jį su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu; 
2. kontroliuoja, ar įstaigos padalinių dokumentai yra tinkamai kaupiami, saugomi ir tvarkingai naudojami, ar bylos laiku pateikiamos į archyvą;
3. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą įstaigos darbuotojams dokumentų rengimo ir valdymo klausimais; 
4. inicijuoja ir dalyvauja rengiant įstaigos vidaus dokumentus dokumentų rengimo ir archyvo administravimo klausimais;
5. rengia atsakymus ir archyvinę medžiagą pareiškėjams, veda atsakymų į paklausimus apskaitą, pagal pareikalavimą išduoda archyvines pažymas ir dokumentų kopijas; 
6. organizuoja nuolat, ilgai ir laikinai saugomų bylų priėmimą į įstaigos archyvą pagal priėmimo – perdavimo aktus;
7. sudaro, tobulina ir papildo archyve saugomų dokumentų informacinę sistemą pagal reikalavimus, užtikrinančius jos įtraukimą į Valstybinio archyvų fondo informacinę sistemą;
8. sudaro tęstinius nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, derina juos su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;
9. analizuoja archyvinius dokumentus, organizuoja mokslinę bei istorinę išliekamąją vertę turinčių dokumentų atranką ir perdavimą į Lietuvos valstybės archyvą;
10. įformina ir parengia nuolat ir ilgai saugomų dokumentų bylas pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
11. ruošia aktus dokumentų bylas perduodant valstybiniam saugojimui, nurašymui, sunaikinimui.
12. formuoja dokumentų fondo administravimo bylą; 
13. pagal Seimo kontrolierių pažymų viešinimo Seimo kontrolierių įstaigos interneto svetainėje taisykles koreguoja Seimo kontrolierių pažymas ir jas skelbia įstaigos interneto svetainėje;
14. vykdo kitus su Seimo kontrolierių įstaigos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais dokumentų ir archyvų valdymo klausimais;
3. puikiai išmanyti valstybinę archyvų sistemą;
4. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, kalbos kultūros normas, gebėti rengti dokumentų projektus.

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį