Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių1
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė801504

Vyresnysis paslaugų administratorius

Kita informacija:

Vyresnysis paslaugų administratorius vykdo šias funkcijas:

1. atlieka įstaigos panaudos teise valdomo pastato priežiūrą;

2. užtikrina, kad į apskaitos registrą laiku būtų įtraukiami tikslūs duomenys apie materialųjį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą bei medžiagas;

3. kas mėnesį laiku ir tinkamai parengia medžiagų ir kanceliarinių prekių nurašymo aktus bei įtraukia juos į kompiuterinę laikmeną;

4. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant viešuosius pirkimus;

5. skelbia ir rengia įstaigai nereikalingo ar netinkamo naudoti turto pardavimo aukcionus, organizuoja įstaigai nereikalingo ar netinkamo naudoti turto perdavimą, nurašymą ir utilizavimą;

6. atsako už įstaigos materialinių vertybių tinkamą naudojimą, tinkamą apskaitą, išdavimą ir saugojimą;

7. laiku aprūpina įstaigos darbuotojus reikalingomis kanceliarinėmis prekėmis ir kitomis darbo priemonėmis;

8. pagal savo kompetenciją bendrauja su kitomis organizacijomis, interesantais;

9. koordinuoja paslaugų teikėjų darbą;

10. pagal kompetenciją rengia einamojo remonto darbų sąmatas bei kitus tam reikalingus projektinius dokumentus;

11. vykdo einamąją finansų kontrolę;

12. išrašo kelionės lapus įstaigos tarnybiniams ir tarnybiniams pareigybiniams automobiliams, veda šių automobilių kuro pirkimo ir sunaudojimo apskaitą;

13. organizuoja automobilių techninį aptarnavimą, technines apžiūras, sudaro draudimo sutartis;

14. racionaliai paskirsto vairuotojo darbą;

15. priima ir pasirašo sąskaitas faktūras, susijusias su įstaigai teikiamomis paslaugomis (apsauga, valymas, transportas ir kt.);

16. vykdo ilgalaikio turto einamąjį remontą, priežiūrą, užtikrina organizacinės technikos aprūpinimą pagalbinėmis medžiagomis (popieriumi, dažomųjų miltelių kasetėmis ir pan.);

17. laiku ir tinkamai aprūpina įstaigą reprezentacijai skirtomis priemonėmis;

18. vykdo valymo paslaugų tinkamą priežiūrą, priima reikalingus sprendimus šiuo klausimu, su valymo institucijos atsakingais asmenimis derina organizacinius klausimus;

19. koordinuoja įstaigos pastatą saugančių darbuotojų darbą, esant tarnybinei būtinybei vykdo pastato budėtojo funkcijas;

20. atlieka kitus Seimo kontrolierių ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su jų vykdomomis funkcijomis.

 

Darbuotojas, einantis vyresniojo paslaugų administratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą materialinių vertybių tiekimo ir apskaitos srityje;

3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, internetu, elektroniniu paštu; mokėti naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, mokėti dirbti Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos programa;

4. žinoti materialinių vertybių priėmimo–išdavimo tvarką, saugojimo sąlygas, taisykles ir teisinį dokumentų įforminimą;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti rengti tvarkomųjų ir informacinių dokumentų projektus;

6. gebėti sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;

7. turėti organizacinių gebėjimų, mokėti dirbti savarankiškai.

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį