Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių97
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių91
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė801503

Vyriausioji teisės specialistė

Kita informacija:

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja įstaigos viešuosius pirkimus, jei reikalinga, bendradarbiauja su struktūriniais padaliniais ir/ar kitais Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojais ir/ar darbuotojais, turi teisę gauti iš jų visą pavedimo atlikimui reikalingą informaciją;
2. analizuoja įstaigos pirkimų apimtis ir pagal tai nustato pirkimų būdą;
3. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, jei reikalinga, bendradarbiauja su struktūriniais padaliniais ir/ar kitais Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojais ir/ar darbuotojais, informuoja pirkimo organizatorius ar teikia siūlymą dėl komisijos sudarymo; 
4. organizuoja viešųjų pirkimų konkursus;
5. veda ir tvarko viešųjų pirkimų įforminimo dokumentus, skelbia juos įstaigos interneto svetainėje;
6. vykdo tiekėjų apklausas, analizuoja pasiūlymus;.
7. veda ir tvarko apklausų atlikimo įforminimo dokumentus, teikia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas pirkimų ataskaitas;
8. rengia įstaigoje pasirašomas sutartis, jas vizuoja ir derina jas su kitomis pasirašančiomis šalimis;
9. veda įstaigoje pasirašomų sutarčių registraciją, pildo sutarčių registracijos žurnalą;
10. seka sutarčių galiojimo terminus, kontroliuoja sutarčių vykdymą;
11. rengia įsakymų dėl komandiruočių projektus, veda įsakymų dėl komandiruočių registrą;
12. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
13. vykdo kitus su Seimo kontrolierių įstaigos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje;
3. mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B.1 lygiu;
4. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir Seimo kontrolierių įstaigos veiklą;
5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį