Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių68
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755213

Viešųjų ryšių vyriausiasis konsultantas

Kita informacija:

Siekiant organizuoti komunikacijos procesus Seimo kontrolierių įstaigoje ir už jos ribų, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti Seimo kontrolierių įstaigos komunikacinę veiklą, Seimo kontrolerių įstaigos viešųjų ryšių vyriausiasis konsultantas vykdo šias funkcijas:

1. pataria Seimo kontrolierių įstaigos vadovui Seimo kontrolierių įstaigos komunikacijos klausimais, kuria ir tobulina Seimo kontrolierių įstaigos viešųjų ryšių strategiją;

2. didina Seimo kontrolierių įstaigos atvirumą, gerina žinomumą, dalyvauja formuojant teigiamą Seimo kontrolierių įstaigos įvaizdį;

3. atstovauja Seimo kontrolierių įstaigai žiniasklaidoje, teikia komentarus, atsako į žurnalistų paklausimus; operatyviai reaguoja į spaudoje, televizijos ar radijo laidose paskelbiamą netikslią ar klaidinančią informaciją apie Seimo kontrolierių įstaigos veiklą, prireikus įstatymų nustatyta tvarka reikalauja paneigti arba patikslinti tikrovės neatitinkančią informaciją;

4. nuolat palaiko ryšius su žiniasklaida, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų įstaigų viešųjų ryšių atstovais, kitais pareigūnais, kad būtų užtikrintas tinkamas informavimas apie Seimo kontrolierių įstaigos veiklą;

5. koordinuoja ir dalyvauja Seimo kontrolierių, Seimo kontrolierių įstaigos patarėjų susitikimuose su kitų įstaigų atstovais; susitikimuose su užsienio delegacijomis;

6. koordinuoja ir dalyvauja organizuojant Seimo kontrolierių įstaigos konferencijas, seminarus, organizuoja viešuosius renginius ir susitikimus su visuomene Seimo kontrolierių įstaigos veiklos klausimais;

7. dalyvauja rengiant Seimo kontrolierių įstaigos strateginius veiklos planus, metines Seimo kontrolierių veiklos ataskaitas;

8. koordinuoja bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp valstybės ir savivaldybės institucijų;

9. dalyvauja (prireikus) Seimo kontrolierių įstaigos posėdžiuose, pasitarimuose, Seimo kontrolierių įstaigos vadovo sudarytų darbo grupių posėdžiuose, susitikimuose (pasitarimuose) su visuomenės grupių atstovais;

10. koordinuoja komunikacinių projektų rengimą ir įgyvendiną, organizuoja jų sklaidą;

11. atlieka kitus Seimo kontrolierių įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su jo vykdomomis funkcijomis.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą vienpakopį universitetinį išsilavinimą;

2.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos ir teisinės sistemos pagrindais, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuriais reglamentuojama Seimo kontrolierių įstaigos veikla;

3. nusimanyti apie bendrą valstybės ir tarptautinę politinę, žmogaus teisių padėtį, svarbiausius tarptautinius ir Lietuvos Respublikos valstybės gyvenimo įvykius ir juos sekti;

4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

5. turėti ne mažesnę nei dvejų metų žurnalistinio arba ryšių su visuomene darbo patirtį;

6. išmanyti komunikacijos procesus, vertinti jos efektyvumą, organizuoti  ir kontroliuoti Seimo kontrolierių įstaigos komunikacinius procesus bei informacijos srautus.

7. išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo, atstovavimo įstaigai principus, išmanyti tarnybinio protokolo taisykles, užsienio valstybių svečių priėmimo organizavimo, bendrąsias vizitų (Lietuvoje ir užsienyje) programų rengimo taisykles, tarptautinių konferencijų, forumų organizavimo principus;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu. Gebėti deramai pritaikyti savo darbe modernias kompiuterines informacijos paieškos programas, informacines ir komunikacines technologijas, mokėti naudotis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis;

9. išmanyti projektų renginio principus, mokėti juos rengti, organizuoti jų vykdymą ir sklaidą;

10. puikiai mokėti dalykinę, literatūrinę lietuvių kalbą, gerai išmanyti jos stilistiką, gramatiką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;

11. puikiai žinoti įstaigos tikslus, uždavinius, visų darbuotojų funkcijas, tarnautojų teises ir pareigas, taip pat žinoti savo kompetenciją;

12. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus ir būdus.

 

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį