Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių68
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755213

Įstaigos patarėja

Kita informacija:

Seimo kontrolierių įstaigos patarėjas vykdo šias funkcijas:

1. vykdo veiklos stebėjimą, ar tinkamai ir pagal nustatytus terminus darbuotojai vykdo įstaigos vadovo skiriamus pavedimus bei nustatytas užduotis;

2. pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi Seimo kontrolierių įstaigos vadovo įsakymų ir kitų teisės aktų, vertina darbo organizavimo ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumą;

3. Seimo kontrolierių įstaigos vadovo pavedimu analizuoja Seimo kontrolierių įstaigos veiklos trūkumus ir siūlo Seimo kontrolierių įstaigos vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

4. Seimo kontrolierių įstaigos vadovo pavedimu rengia procesinius dokumentus (ieškinius, skundus, atsiliepimus ir kt.), susijusius su Seimo kontrolierių įstaigos veikla ir darbo organizavimu, teismams;

5. teikia Seimo kontrolierių įstaigos vadovui informaciją apie Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo rezultatus, Seimo kontrolierių pavedimų įgyvendinimą;

6. Seimo kontrolierių įstaigos vadovo pavedimu rengia Seimo kontrolierių įstaigos vidaus teisės aktų projektus;

7. Seimo kontrolierių įstaigos vadovo pavedimu rengia raštų, atsakymų ir kitų su Seimo kontrolierių įstaigos veikla susijusių dokumentų projektus;

8. pagal kompetenciją analizuoja informaciją ir teikia siūlymus Seimo kontrolierių veiklos metinei ataskaitai;

9. pagal kompetenciją analizuoja ir teikia Seimo kontrolierių įstaigos vadovui siūlymus dėl Seimo kontrolierių rekomendacijų vykdymo užtikrinimo;

10. pagal kompetenciją konsultuoja Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojus ir su jais bendradarbiauja, analizuojant teisės aktų projektus.

11. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Seimo kontrolierių įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, dalyvauja seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;

12. analizuoja Seimo kontrolierių įstaigos strateginio plano dokumentus ir vykdymo rezultatus, teikia Seimo kontrolierių įstaigos vadovui informaciją šiais klausimais;

13. siekdamas vieningos praktikos ir profesinio tobulėjimo, pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius vidaus veiklos audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;

14. tobulindamas kvalifikaciją,analizuodamas Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, teikia Įstaigos vadovui informaciją bei pasiūlymus, susijusius su atliekamomis pareigomis.

15. vykdo kitus Seimo kontrolierių įstaigos vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Seimo kontrolierių įstaigos vadovo funkcijų atlikimu.

 

Seimo kontrolierių įstaigos patarėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties (teisės magistro) arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti trejų metų teisinio darbo stažą;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir su Seimo kontrolierių veikla susijusius teisės aktus;

4. išmanyti civilinį ir administracinį procesą, turėti patirties rengiant teismo procesinius dokumentus;

5. išmanyti tarptautinę ir nacionalinę institucinę žmogaus teisių gynimo sistemą;

6. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų ne žemesniu kaip B1 lygiu;

7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

8. gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.

 

 

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį