Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių68
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755213

Vyriausioji specialistė (tarptautiniai ryšiai)

Kita informacija:

 

 

Siekiant užtikrinti įstaigos tarptautinį bendradarbiavimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. organizuoja užsienio valstybių delegacijų, pareigūnų, tarptautinių organizacijų atstovų ir kitų svečių priėmimą ir jų aptarnavimą;

2. organizuoja Seimo kontrolierių bei kitų įstaigos darbuotojų komandiruotes į tarptautinius renginius;

3. Seimo kontrolierių ir/ar kitų įstaigos darbuotojų nurodymu, palaiko ryšius su JT ar bet kuria kita organizacija JT sistemoje, užsienio šalių nacionalinėmis ir regioninėmis institucijomis žmogaus teisių sklaidos srityje.

4. kreipiasi į užsienio šalių ombudsmenų institucijas ir kitas tarptautines organizacijas įvairiais klausimais susijusiais su Nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijų vykdymu.

5. Seimo kontrolierių ir/ar kitų įstaigos darbuotojų pavedimu renka ir teikia informaciją apie užsienio šalių ombudsmenų įstaigas turinčias Nacionalinės žmogaus teisių institucijos statusą bei vykdančias Nacionalinio prevencinio mechanizmo funkcijas;

6. dalyvauja tarptautiniuose susitikimuose, esant reikalui, jų metu būna vertėju;

7. verčia į lietuvių kalbą įstaigoje gautus dokumentus anglų, rusų kalbomis;

8. verčia į anglų, rusų kalbas įstaigoje parengtus siųsti į užsienį dokumentus;

9. organizuoja gaunamų dokumentų kitomis kalbomis vertimą į lietuvių kalbą;

10. organizuoja didelės apimties raštų, pranešimų, jeigu reikia, ir skundų pažymų, vertimus;

11. kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją apie užsienio šalių ombudsmenų veiklą ir ją pateikia Seimo kontrolieriams, kitiems įstaigos darbuotojams;

12. sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją apie tarptautinę Seimo kontrolierių veiklą ir ją pateikia interneto puslapyje;

13. sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją apie Seimo kontrolierių veiklą ir ją pateikia užsienio institucijoms;

14. Seimo kontrolierių metų veiklos ataskaitai rengia medžiagą apie įstaigos tarptautinį bendradarbiavimą;

15. organizuoja Seimo kontrolierių metų veiklos ataskaitos santraukos vertimą į anglų kalbą, atsako už jos išplatinimą;

16. rengia medžiagą apie Seimo kontrolierių veiklą užsienio kalbomis leidžiamiems leidiniams;

17. teikia siūlymus dėl Žmogaus teisių biuro veiklos planų; vykdo veiklos planuose numatytas užduotis;

18. teikia siūlymus dėl informacijos apie žmogaus teises ir laisves sklaidos;

19. teikia siūlymus ir dalyvauja projektų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti rengimo procese;

20. kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją apie žmogaus teises;

21. dalyvauja organizuojant žmogaus teisių sklaidos, švietimo projektus.

22. atlieka kitus Seimo kontrolierių ir skyrių vedėjų pavedimus, susijusius su jų vykdomomis funkcijomis.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. būti gerai išstudijavusiam Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei teisės aktus, reglamentuojančius Seimo kontrolierių įstaigos veiklą, būti susipažinusiam su Europos ir pasaulio teisės aktais, reglamentuojančiais ombudsmenų veiklą;

3. puikiai žinoti įstaigos tikslus, uždavinius, visų darbuotojų funkcijas, teises ir pareigas, taip pat žinoti savo kompetenciją;

4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip C.1 lygiu, dar bent vieną Europos Sąjungos kalbą ir rusų kalbą ne žemesniu nei B.1 lygiu;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu (lietuvių kalba, anglų, rusų ar kt. užsienio kalba), gerai išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, kalbos kultūros normas;

7. būti gerai išstudijavusiamtarptautinio bendravimo protokolą.

 

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį