Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių3
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė817775

Vyriausioji specialistė

Kita informacija:

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. organizuoja užsienio valstybių delegacijų, tarptautinių organizacijų atstovų ir kitų svečių priėmimus;  
2. organizuoja Seimo kontrolierių ir kitų įstaigos darbuotojų komandiruotes į tarptautinius renginius; 
3. palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio šalių nacionalinėmis ir regioninėmis institucijomis žmogaus teisių sklaidos srityje; 
4. bendradarbiauja (renka ir teikia informaciją) su užsienio šalių ombudsmenų institucijomis bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis Seimo kontrolierių funkcijų įgyvendinimo klausimais;
5. dalyvauja Žmogaus teisių biuro ir Seimo kontrolierių nacionaliniuose ir tarptautiniuose susitikimuose, rengia medžiagą susitikimas, esant reikalui, jų metu užtikrina vertimą; 
6. verčia į/iš lietuvių / anglų kalbas nedidelės apimties gautus / siunčiamus dokumentus;
7. organizuoja didelės apimties gaunamų/siunčiamų dokumentų vertimą į/iš lietuvių kalbą;
8. kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją, susijusią su užsienio šalių patirtimi nacionalinio prevencijos bei nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijų įgyvendinimo klausimais; 
9. rengia medžiagą Seimo kontrolierių metų veiklos ataskaitai apie įstaigos tarptautinį bendradarbiavimą; 
10. dalyvauja rengiant nacionalinės prevencijos institucijos bei nacionalinės žmogaus teisių institucijos ataskaitas; rengia ataskaitų, apžvalgų ir kitų raštų projektus; 
11. rengia medžiagą apie Seimo kontrolierių veiklą užsienio kalbomis leidžiamiems leidiniams ir atlieka naujienų vertimą į anglų kalbą;
12 teikia siūlymus dėl informacijos apie žmogaus teises ir laisves sklaidos ir dalyvauja organizuojant žmogaus teisių sklaidos, švietimo projektus.
13. teikia siūlymus organizuoti susitikimus su valdžios įstaigų pareigūnais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, tarptautinių organizacijų atstovais ir kitais žmogaus teisių ir laisvių sklaidos ir gynimo klausimais suinteresuotais asmenimis; 
14. vykdo kitus Žmogaus teisių biuro vedėjo ir (ar) Seimo kontrolierių pavedimus, susijusius su Seimo kontrolierių funkcijų atlikimu, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.
 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. būti gerai išstudijavusiam Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei teisės aktus, reglamentuojančius Seimo kontrolierių įstaigos veiklą, būti susipažinusiam su Europos ir pasaulio teisės aktais, reglamentuojančiais ombudsmenų veiklą;
3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip C.1 lygiu, dar bent vieną Europos Sąjungos kalbą ir rusų kalbą ne žemesniu nei B.1 lygiu;
4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu (lietuvių kalba, anglų ar kt. užsienio kalba), gerai išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, kalbos kultūros normas, tarptautinio bendravimo protokolą.

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį