Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763932

Vyriausioji specialistė

Kita informacija:

Priimamojo vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. vykdo Seimo kontrolierių pavedimus, pateikiamus per vyresnįjį patarėją, susijusius su atsisakymų nagrinėti skundus ir atsakymų pareiškėjams projektų rengimu;

2. rengia atsisakymų nagrinėti skundus ir kitų atsakymų pareiškėjams projektus, laikydamasis nustatytų reikalavimų; parengtus projektus teikia derinti vyresniajam patarėjui; nesuderintus arba vyriausiojo patarėjo nevizuotus raštų projektus taiso pagal pateiktas pastabas;

3. renka informaciją, būtiną atsisakymų projektams parengti ir ją analizuoja;

4. kontroliuoja, kaip pareigūnai vykdo Seimo kontrolierių rekomendacijas, pateiktas atsisakymuose nagrinėti skundus; teikia siūlymus vyresniajam patarėjui dėl Seimo kontrolierių rekomendacijų nevykdymo;

5. teikia siūlymus, kaip gerinti viešąjį administravimą tose institucijose ir įstaigose, kuriose nustatoma žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų; teikia vyresniajam patarėjui siūlymus organizuoti susitikimus su valdžios įstaigų pareigūnais; rengia apibendrintą medžiagą organizuojamiems susitikimams;

6. suveda priskirtų skundų tyrimo duomenis į įstaigos duomenų tvarkymo sistemą (DTS) laikydamasis nustatytų reikalavimų; jeigu duomenys suvesti nesilaikant nustatytų reikalavimų, pagal Seimo kontrolieriaus vyresniojo patarėjo nurodymus šiuos duomenis tikslina; teikia Seimo kontrolieriaus vyresniajam patarėjui siūlymą perduoti skundo bylą įstaigos archyvarui;

7. informuoja pareiškėjus apie jų skundo tyrimo eigą; pagal nustatytą tvarką ir reikalavimus įstaigos priimamajame priima pareiškėjus, teikia jiems informaciją apie Seimo kontrolierių veiklą, aptarnauja asmenis telefonu nustatyta tvarka,  suveda gautų skundų duomenis į įstaigos duomenų tvarkymo sistemą (DTS) ir vykdo kitus su įstaigos priimamojo veikla susijusius Seimo kontrolierių pavedimus, pateikiamus per Seimo kontrolieriaus vyresnįjį patarėją;

8. teikia siūlymus Seimo kontrolieriui ir (arba) Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiajam patarėjui, ir (arba) Seimo kontrolieriaus vyresniajam patarėjui dėl Priimamojo grupės veiklos tobulinimo ir kitais su Seimo kontrolierių veikla susijusiais klausimais

9. Priimamojo vyriausiasis specialistas vykdo kitus įstaigos vadovo ir Seimo kontrolierių nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su įstaigos vadovo ir Seimo kontrolierių funkcijų atlikimu.

Darbuotojas, einantis Preiimamojo vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir su Seimo kontrolierių veikla susijusius teisės aktus;

3. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų ne žemesniu kaip B1 lygiu arba rusų, lenkų ne žemesniu kaip B2 lygiu;

4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

5. gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį