Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių94
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė817770

Biuro vedėjas

Kita informacija:

Žmogaus teisių biuro vedėjas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja Žmogaus teisių biurui, organizuoja ir koordinuoja jo darbą;

2. organizuoja žmogaus teisių padėties stebėseną ir analizę;

3. organizuoja ir atsako už bendrų ir teminių ataskaitų ir apžvalgų žmogaus teisių ir laisvių padėties klausimais rengimą;

4. organizuoja dokumentų, būtinų Seimo kontrolieriaus funkcijoms, ginant žmogaus teises ir laisves, rengimą; derina dokumentų projektus; teikia pastabas dėl parengtų dokumentų; suderintus dokumentų projektus teikia Seimo kontrolieriui pasirašyti;

5. organizuoja ir reguliariai vykdo asmenų teisių ir laisvių užtikrinimo, laikymo sąlygų ir režimo stebėsenas laisvės apribojimo  vietose; su Seimo kontrolieriumi derina stebėsenos planus, vietas, stebėsenos pobūdį;

6. organizuoja įstatymų projektų vertinimą žmogaus teisių ir laisvių požiūriu;

7. vykdo prevenciją bei siekia užkirsti kelią kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ar baudimui laisvės apribojimo vietose;

8. organizuoja teisės aktų leidybos stebėseną ir skatina, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai atitiktų tarptautinius žmogaus teisių ir laisvių dokumentus;

9. atsako už bendradarbiavimą su kitų valstybių institucijomis ir organizacijomis, vykdančiomis žmogaus teisių stebėseną, renka informaciją apie jų patirtį, dalijasi savo veiklos patirtimi;

10. atsako už bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis žmogaus teisių srityje;

11. rengia metinius veiklos planus, renka ir apibendrina stebėsenos metu surinktus duomenis, juos analizuoja, rengia ataskaitas bei užtikrina jų sklaidą;

12. organizuoja informacijos apie žmogaus teises ir laisves sklaidą;

13. bendradarbiauja su kitomis institucijomis, siekdamas kuo efektyvesnės žmogaus teisių prevencijos uždarose laisvės apribojimo institucijose;

14. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis žmogaus teisių padėties stebėsenos uždarose laisvės apribojimo institucijose srityje;

15. atsako už bendradarbiavimą žmogaus teisių klausimais su kitomis valstybės institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais;

16. vykdo kitus Seimo kontrolierių pavedimus, susijusius su Seimo kontrolierių funkcijų atlikimu.

 

Žmogaus teisių biuro vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (humanitarinių ar socialinių mokslų srities) ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip ketverių metų darbo patirtį žmogaus teisių srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir su Seimo kontrolierių veikla susijusius teisės aktus;

4. puikiai išmanyti tarptautinius ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su žmogaus teisėmis, taip pat Konstitucinio Teismo jurisprudenciją ir teismų praktiką, susijusią su žmogaus teisėmis;

5. puikiai išmanyti Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos institucines žmogaus teisių sistemas ir šių organizacijų aktus žmogaus teisių srityje;

6. ypač gerai išmanyti ir mokėti taikyti Jungtinių Tautų Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą bei šios konvencijos fakultatyvinio protokolo (OPCAT) nuostatas ir reikalavimus bei Paryžiaus principus (Principles Relating to the Status of National Institutions Competence and Responsibilities);

7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip C1 lygiu;

8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

9. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis, gerai išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį