Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų tinklas

Permanent Secretariat
Rue Royale/Koningsstraat 138
B-1000 Brussels, Belgium
+32 (0) 2 212 3158
 

http://www.ennhri.org/

Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų tinklą (ENŽTIT) sudaro nacionalinės žmogaus teisių institucijos (NŽTI) iš visos Europos.

NŽTI yra valstybės finansuojamos, nepriklausomos nuo vyriausybės, bei plačias teises ir konstitucinius įgaliojimus ginti ir vykdyti žmogaus teisių sklaidą turinčios, institucijos. Tam kad būtų užtikrintas NŽTI nepriklausomumas, pliuralizmas, nešališkumas ir darbo efektyvumas, jos akredituojamos remiantis Paryžiaus principais.
ENŽTIT veikla:

ENŽTIT generalinė asamblėja yra aukščiausią sprendimų priėmimo galią turintis tinklo organas. 2015 m. lapkričio 30 - gruodžio 1 d. Ultrechte (Nyderlandai) vykusios generalinės asamblėjos metu ENŽTIT valdybos pirmininke išrinkta Kroatijos ombudsmenė Lora Vidović.   

ENŽTIT valdymo organas yra Europos koordinacinis komitetas (EKK), kurį sudaro pirmininko vadovaujamos, iš ENŽTIT narių tarpo atrinktos, nacionalinės žmogaus teisių institucijos.

EKK, kartu su ENŽTIT nuolatiniu sekretoriatu, yra atsakingi už ENŽTIT valdymą ir administravimą.

ENŽTIT nuolatinis sekretoriatas yra Briuselyje, Belgijoje.

Nors ir neturėdama akredituotos nacionalinės žmogaus teisių institucijos statuso, Seimo kontrolierių įstaiga, jau nuo 2012 metų aktyviai dalyvauja Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų tinklo veikloje, o 2014 metų rugsėjo 30 d. oficialiai tapo šio tinklo nare.