Oficialus elektroninis pareiškimas

Pateikusiam elektroninį skundą (prašymą) per 3 darbo dienas bus pranešta, ar jis nagrinėtinas LR Seimo kontrolierių įstaigoje, o jeigu reikės papildyti jo turinį suteiksime informaciją (konsultaciją). Tačiau visais atvejais skundas (prašymas) bus pradėtas nagrinėti tik gavus jo originalą. Skundo (prašymo) padavimo diena bus laikoma ta diena, kai įstaigoje bus gautas pasirašytas skundo (prašymo) originalas .

Pateikti elektroninį skundą (prašymą) galima tik prisijungus naudojant VIISP.