Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje atliekami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. birželio 28 d.Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97, nuostatomis.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos 2018 m. pirkimų planas

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos 2018 m. pirkimų plano patikslinimas

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių metinės pirkimų ataskaitos

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos 2018 m. atliktų pirkimų registracijos žurnalas

Techninių specifikacijų projektai

Vykdomi viešieji pirkimai

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga įvykdė "Dokumentų valdymo sistemos atnaujinimo" supaprastintą pirkimą. Pirkimas buvo atliekamas vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3d. 6p. nuostata. Finansinis pagrindas - LR Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas (2016 m. gruodžio 22 d. XIII-177)

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga 2018 m. sausio mėnesį planuoja vykdyti "Dokumentų valdymo sistemos duomenų migravimo" paslaugos pirkimą. Finansinis pagrindas - LR Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas (2017 m. gruodžio 12 d. XIII-868)