NKP vykdymas 2016 m.

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Prienų globos namuose

Ataskaita po vizitų Kauno apskrities įstaigose: Kauno savivaldybės vaikų globos namuose, Kėdainių vaikų globos namuose "Saulutė", VšĮ Paparčių Šv. Juozapo šeimos namuose ir fondo "Parama vaikui" vaikų namuose "Namų židinys"

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Alytaus pataisos namuose

 Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Šiaulių ir Klaipėdos apskričių suaugusių asmenų globos įstaigose

Ataskaita po vizitų Vilniaus apskrities įstaigose: Antakalnio vaikų socialinės globos namuose, vaikų socialinės globos namuose „Gilė“, VšĮ vaikų ir paauglių socialiniame centre, Minties vaikų socialinės globos namuose

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Panevėžio apskrities suaugusių asmenų globos įstaigose

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties VSAT Varėnos rinktinės Druskininkų užkardos Raigardo pasienio kontrolės punkte, Kabelių ir Aleksandro Barausko užkardose

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Klaipėdos apskrities VPK areštinėje ir laikino sulaikymo patalpose, Plungės ir Skuodo rajonų bei Palangos miesto PK ilgalaikio ir laikino sulaikymo patalpose