NKP vykdymas 2015 m.

Ataskaita dėl pažeidžiamų grupių žmogaus teisių padėties įkalinimo įstaigose

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Kauno apskrities suaugusių asmenų globos įstaigose

Ataskaita dėl teiktų rekomendacijų įgyvendinimo Vilniaus VPK Elektrėnų PK areštinėje ir laikino sulaikymo patalpose vertinimo

Ataskaita dėl teiktų rekomendacijų įgyvendinimo Alytaus VPK areštinėje ir laikino sulaikymo patalpose vertinimo

Globos ir psichiatrijos įstaigose Seimo kontrolierių 2014 m. vykdytos nacionalinės kankinimų prevencijos rezultatų apžvalga

 Įkalinimo įstaigose ir policijos areštinėse  Seimo kontrolierių 2014 m. vykdytos nacionalinės kankinimų prevencijos rezultatų apžvalga

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties policijos komisariatų areštinėse ir laikino sulaikymo patalpose

Ataskaita dėl teiktų rekomendacijų įgyvendinimo VšĮ "Sevilis" senelių namuose vertinimo

Ataskaita dėl teiktų rekomendacijų įgyvendinimo Paberžės globos namuose vertinimo

Ataskaita dėl teiktų rekomendacijų įgyvendinimo Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro Globos skyriuje vertinimo

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties užkardose

Užsieniečių laisvės apribojimo vietose Seimo kontrolierių vykdytos nacionalinės kankinimų prevencijos rezultatų apžvalga

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Šiaulių TI Nr.33

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Vilniaus pataisos namuose (Sniego g. sektoriuje) (2015-02-11)

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Vilniaus pataisos namuose (Rasų g. sektoriuje) (2015-02-11)

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Kauno tardymo izoliatoriuje (2015-02-09)

 Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Antavilių pensionate (2015-02-09)

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Vėliučionių vaikų socializacijos centre, Vilniaus vaikų socializacijos centre, Kauno vaikų socializacijos centre „Saulutė“, Kauno vaikų socializacijos centre, Gruzdžių vaikų socializacijos centre, vaikų socializacijos centre „Širvėna“ (2015-01-28)

Ataskaita dėl teiktų rekomendacijų įgyvendinimo Marijampolės pataisos namuose vertinimo (2015-01-22)

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Čiužiakampio senelių globos namuose (2015-01-15) 

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro globos skyriuje (2015-01-15)

Ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Elektrėnų socialinės globos namuose (2015-01-12)