Seimo kontrolierius: „Mokymuose vadovams buvo pažeistos ligonių teisės į garbės ir orumo nežeminančias sąlygas“

2017 m. gruodžio 27 d.


A. NormantasSeimo kontrolierius Augustinas Normantas nustatė, kad Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinikos vadovo rengtuose mokymuose vadovams buvo pažeistos ligonių teisės į garbės ir orumo nežeminančias sąlygas bei pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį ir privataus gyvenimo neliečiamumą.

Atlikęs tyrimą Seimo kontrolierius A. Normantas konstatavo, kad Psichiatrijos klinikos vadovas organizavo mokymus ne sveikatos priežiūros specialistams neturėdamas tam teisinio pagrindo ir pažeisdamas Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

Be to, pacientams buvo suteikta klaidinanti informacija, nenurodant tikrosios susitikimų su Lietuvos banko darbuotojais paskirties, ir tokiu būdu darant įtaką pacientų apsisprendimui dėl dalyvavimo susitikimuose su Lietuvos banko darbuotojais.

Seimo kontrolieriaus išvadose taip pat pažymima, kad tuo atveju, jei į mokymų veiklas buvo įtraukti ir neįgalūs Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre besigydantys asmenys, buvo pažeistos Neįgaliųjų konvencijos nuostatos, kuriomis garantuojama asmenų teisė į saugumą, laisvė nebūti išnaudojamam ir teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

Atsižvelgęs į tyrimo išvadas Seimo kontrolierius rekomendavo Sveikatos apsaugos ministerijai – imtis priemonių tobulinti teisinį reglamentavimą, susijusį su pacientų teisių užtikrinimu bei gydytojų etikos normų laikymusi, o Vilniaus universitetui – imtis priemonių, kad Universiteto Medicinos fakultete dirbantys akademinės bendruomenės nariai savo veikloje laikytųsi ne tik akademinės, bet ir medicinos darbuotojams taikomų etikos normų.

A. Normantas Vilniaus miesto savivaldybei rekomendavo imtis teisinių ir organizacinių priemonių, kad komerciniais pagrindais vykdomi mokymai nebūtų organizuojami Savivaldybei pavaldžiose socialinės globos ir rūpybos įstaigose, o Vilniaus miesto psichikos sveikatos centrui – tobulinti įstaigos vidaus tvarkos kontrolės sistemą, siekiant užtikrini šioje įstaigoje besigydančių pacientų teises.