Žmogaus teisių komiteto konferencijoje aptarti nekaltumo prezumpcijos klausimai

2017 m. gruodžio 8 d.

Sukys SeimeSeimo kontrolierius Raimondas Šukys Seimo Žmogaus teisių komiteto surengtoje konferencijoje „Asmens apsauga – valstybės pareigos ir atsakomybė“ skaitė pranešimą  „Žmogaus teisių suvaržymo proporcingumo užtikrinimo problemos – Seimo kontrolierių tyrimų praktika“. Konferencijoje aptarta nekaltumo prezumpcijos principo apimtis ir šio principo įgyvendinimo klausimai. Taip pat kalbėta apie vaiko situaciją nekaltumo prezumpcijos aspektu bei vaiko interesų pažeidimus „nurašant“ jį dėl jo tėvų situacijos ar jo ligos.

Konferenciją pasveikinęs generalinis prokuroras Evaldas Pašilis kalbėjo apie naujųjų laikų grėsmes nekaltumo prezumpcijos užtikrinimui. „Anksčiau kalbėjome , kad tiek musei, tiek politikui didžiausią grėsmę kelia laikraštis, dabar grėsmingu patapo internetinės komunikacijos mygtukas. Virtualus linčo teismas nemažiau grėsmingas už realų“, – pastebėjo E. Pašilis.

Konstitucinio Teismo teisėja prof. dr. Danutė  Jočienė aptarė nekaltumo prezumpcijos principo aiškinimą Europos Žmogaus teisių Teismo praktikoje, profesorė dr. Liudvika Meškauskaitė savo pranešime didelį dėmesį skyrė privataus gyvenimo ir asmens duomenų  apsaugai.

Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė pažymėjo, kaip yra svarbu, žmogaus teises vertinti platesniu aspektu. Dažniausiai jos aptariamos kaip nediskriminavimo principo įtvirtinimas, tačiau nekaltumo prezumpcija, pasak profesoriaus, turi būti ne mažiau gerbiamas principas, jei kalbame apie visapusę žmogaus teisių apsaugą.

Konferencijoje pranešimus skaitė psichiatras, Žmogaus teisių komiteto visuomeninis ekspertas Linas Slušnys, Lietuvos teisės instituto vyr. mokslo darbuotojas dr. Justas Namavičius,  Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė bei vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus vyresnysis patarėjas Egidijus Meilus.