Lankydamasis Utenoje Seimo kontrolierius aptarė žmogaus teisių problemas globos įstaigose

2017 m. birželio 29 d.

 MG 8243Seimo kontrolierius Augustinas Normantas lankėsi Utenoje, kur su Utenos apskrities globos įstaigų vadovais ir savivaldybių atstovais aptarė nacionalinės kankinimų prevencijos įgyvendinimo klausimus suaugusių globos įstaigose. 

Susitikime buvo pristatyta Seimo kontrolierių vykdoma nacionalinė kankinimų prevencija, aptarti nacionalinės kankinimų prevencijos institucijos įgaliojimai.

Renginyje pristatyta patikrinimų metodika, žmogaus teisių padėties vertinimo ypatumai. Taip pat buvo apžvelgtos per 2014 – 2017 metus nustatytos svarbiausios, sisteminės problemos globos įstaigose, teiktos rekomendacijos ir tai, kaip įstaigoms sekėsi jas įgyvendinti.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai nuo 2014 m. sausio 1 dienos vykdo įstatymu jiems pavestą funkciją – nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą.

Vykdydami šią funkciją, Seimo kontrolieriai nuolat stebi žmogaus teisių padėtį laisvės apribojimo vietose, tarp kurių ir globos įstaigos.

Siekdamas kuo glaudžiau bendradarbiauti su suaugusiųjų socialinės globos įstaigomis ir socialinių paslaugų valdymo institucijomis bei veiksmingai vykdyti priskirtas nacionalinės kankinimų prevencijos funkcijas, Seimo kontrolierius Augustinas Normantas organizavo susitikimą su globos institucijų vadovais ir savivaldybių darbuotojais, atsakingais už ilgalaikes socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims.