Seimo kontrolierius padėkojo žingeidiems programos „Savanorystė žmogaus teisių srityje“ dalyviams

2017 m. birželio 15 d.

IMG 0117Seimo kontrolierių įstaigoje Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas Augustinas Normantas įteikė pažymėjimus studentams, sėkmingai baigusiems Seimo kontrolierių įstaigos vykdytą programą „Savanorystė žmogaus teisių srityje“.

A. Normantas išreiškė viltį, kad įgytos žinios ir patirtis dalyvaujant programoje bus naudingos ne tik studijų metu, tačiau ir gyvenime: „Reikia atminti, kad pagarba žmogaus teisėms – viena svarbiausių demokratinės visuomenės vertybių, todėl įgytos žinios ir patirtis bus naudingos ateityje“.

Seimo kontrolierių įstaigos vykdoma švietėjiška – ugdomąja programa buvo siekiama ugdyti jaunuosius teisininkus, kurie suvoktų žmogaus teisių principų taikymo svarbą bausmių vykdymo sistemoje. Programoje praktinėmis ir teorinėmis užduotimis mėginama ugdyti būsimų teisininkų supratimą apie žmogaus teises, suteikti jiems žinių apie Jungtinių Tautų ir regioninius žmogaus teisių mechanizmus.

Programos koordinatorius, Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiasis viešųjų ryšių konsultantas Vytautas Valentinavičius, džiaugėsi pavykusia iniciatyva ir atkreipė dėmesį, kad studentai dalyvavo penkiasdešimties valandų savanorystės programoje, atliko praktines ir teorines užduotis, lankėsi įkalinimo įstaigoje, mokėsi pastebėti ir vertinti galimus žmogaus teisių pažeidimus laisvės apribojimo vietose.

„Svarbiausia, kad studentai buvo aktyvūs ir žingeidūs, susipažino su Lietuvos bausmių vykdymo sistema, dalyvavo diskusijose, domėjosi žmogaus teisių principais, tarptautiniais žmogaus teisių standartais, kitų šalių bausmių vykdymo sistema“, – kalbėjo jis.

Seimo kontrolierių įstaiga tapo Jungtinėse Tautose akredituota nacionaline žmogaus teisių institucija, kurios vienas svarbiausių tikslų –pasisakyti įvairiais žmogaus teisių klausimais ir, bendradarbiaujant su visuomene, kelti aktualias žmogaus teisių problemas, šviesti visuomenę bei prisdėti prie jaunosios kartos ugdymo žmogaus teisių srityje.