Kupiškio socialinių paslaugų centre – Seimo kontrolierių įstaigos organizuoti mokymai

2017 m. birželio 5 d.

KupiskisKupiškio socialinių paslaugų centre (Subačiuje) Seimo kontrolierių įstaigos ir Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų tinklo (ENNHRI) organizuotame seminare „Žmogaus teisių principais grįsta vyresnių asmenų socialinė priežiūra“ Seimo kontrolierių įstaigos specialistai ir ENNHRI ekspertė dr. Ciara O'Dwyer kalbėjo apie žmogaus teisių principais grįstą socialinę priežiūrą.

Seminaru siekta apžvelgti ir Panevėžio regiono socialinės globos įstaigų socialiniams darbuotojams pristatyti ilgalaikės institucinės socialinės priežiūros įstaigų, kuriose buvo atliekama žmogaus teisių padėties stebėsena, problemas. Renginyje Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai pasakojo, kaip socialinės priežiūros institucijose yra (ir turėtų būti) taikomi tarptautiniai žmogaus teisių standartai planuojant ir organizuojant jų veiklą.

Pristatydami žmogaus teisių principais grįstos priežiūros gaires, Seimo kontrolierių įstaigos specialistai kalbėjo apie esmines nustatytas problemas socialinės globos institucijose ir pristatė gerosios praktikos pavyzdžius.  Renginyje sveikinimo žodį tarė Kupiškio raj. meras Dainius Bardauskas.