Seimo kontrolierius Augustinas Normantas patvirtintas trečiai kadencijai

2016 m. lakpričio 8 d.

IMG 0022Antradienį Seimas patvirtino Seimo kontrolierių Augustiną Normantą trečiai Seimo kontrolieriaus kadencijai. A Normantas šiuo metu eina ir Seimo kontrolierių įstaigos vadovo pareigas.

A.Normanto kandidatūrą trečiai kadencijai Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė Seimui pateikė dar lapkričio 3 dieną, tačiau jo kandidatūrai dar turėjo pritarti Seimo Žmogaus teisių komitetas.

„Mano iniciatyva buvo didinamas bendradarbiavimas su Seimo Žmogaus teisių, Teisės ir Teisėtvarkos bei Užsienio reikalų komitetais, o atsižvelgdama į 2014 metų Seimo nutarimą, Seimo kontrolierių įstaiga aktyviai dalyvauja formuojant bendrą žmogaus teisių apsaugos koncepciją, politiką ir praktiką šalyje“ – savo kalboje Seime sakė A. Normantas.

Didelį dėmesį skirdama žmogaus teisių sklaidai bei įstaigos žinomumo didinimui, Seimo kontrolierių įstaiga siekia užsibrėžto tikslo – tapti nacionaline žmogaus teisių institucija. Seimo kontrolierių įstaiga yra aktyvi Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų tinklo (ENNHRI) ir Tarptautinio ombudsmenų instituto (IOI) narė.

A. Normantas savo kalboje atkreipė dėmesį į tai, kad Seimo kontrolieirių įstaigos paskirtis siekti, kad valdžios įstaigos tarnautų žmonėms – tinkamai vykdytų joms pavestas funkcijas. Atkrreipdami dėmesį į pareigūnų aplaidumą darbe, įstatymų ar kitų teisės aktų nesilaikymą, Seimo kontrolieriai teikia siūlymus ir rekomendacijas valdžios institucijoms.

„Tikiu, kad jų veiksmingą įgyvendinimą lemia Seimo kontrolierių autoritetas, žinios ir kompetencija bei išsamus ir pagrįstas išvadų argumentavimas, tarpininkavimas tarp žmonių ir valdžios institucijų, todėl džiaugiuosi, kad Seimas suteikė mandatą tęsti pradėtus darbus“ – apie paskyrimą trečiai Seimo kontrolieriaus kadencijai sakė A. Normantas.

Seimo kontrolierius, kurių pagal įstatymą yra du, penkerių metų kadencijai parlamento pirmininko teikimu skiria Seimas. A. Normantas Seimo kontrolieriumi dirba nuo 2005 m., o nuo 2013 eina Seimo kontrolierių įstaigos vadovo pareigas.