Šiaurės ir Baltijos šalių ombudsmenai apsilankė įkalinimo įstaigose

P6130112Bendradarbiaudami su Kalėjimų departamentu, Seimo kontrolieriai Augustinas Normantas ir Raimondas Šukys pakvietė Lietuvoje viešėjusius Skandinavijos ir Baltijos šalių ombudsmenus apsilankyti Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime ir Vilniaus pataisos namuose.

 „Nuo 2014 metų pradžios Seimo kontrolierių įstaigai suteiktas mandatas vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose. Semdamiesi iš savo kolegų patirties, norėjome, kad kitų šalių ombudsmenai susipažintų su Lietuvoje veikiančiomis sulaikymo ir įkalinimo įstaigomis“, – sakė Seimo kontrolierius, Seimo kontrolierių įstaigos vadovas Augustinas Normantas.

Birželio 13 dieną Skandinavijos ir Baltijos šalių ombudsmenai, Seimo kontrolierių įstaigos vyresnioji patarėja Lina Baronaitienė, Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vyriausioji specialistė Deimantė Karužienė bei Seimo kontrolierių įstaigos atstovas spaudai Vytautas Valentinavičius lankėsi Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime.

Lankydamiesi Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime, Skandinavijos ir Baltijos šalių ombudsmenai susipažino su nuteistųjų ir sulaikytųjų laikymo sąlygomis, domėjosi įkalintų asmenų socialine gerove, kalbėjosi su tardymo izoliatoriuje kalėjime dirbančiais pareigūnais ir gilinosi į Lietuvos bausmių vykdymo sistemos ypatumus.

Svečiams buvo parodytos nuteistųjų iki gyvos galvos laikymo sąlygos, parduotuvė, sporto kambariai, Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime veikiantis sveikatos priežiūros centras. Į Skandinavijos ir Baltijos šalių ombudsmenų klausimus atsakė įstaigos vadovas Viktoras Davidenko.

Apsilankęs Lukiškių tarymo izoliatoriuje kalėjime Latvijos ombudsmenas Juris Jansons pastebėjo, kad Lietuvoje bausmių atlikimo vietos mažai kuo skiriasi nuo Latvijos, tačiau pasidžiaugė, kad Lietuva priėmė sprendimą iškeldinti Lukiškių tarymo izoliatoriuje kalėjimą į kitą vietą, taip pageriant nuteistųjų laikymo sąlygas.

Vertindamas Lietuvoje veikiančią bausmių sistemą, Suomijos ombudsmenas Petri Jeskeleinenas pastebėjo, kad šalyje veikia daug įkalinimo vietų, o jose daug nuteistųjų. P6130109

„Suomija pakeitė požiūrį į nuteistuosius, buvo keičiama bausmių vykdymo sistema, kurios tikslas mažinti įkalintųjų skaičių. Šiuo metu mėginama bausmes, susijusias su laisvės suvaržymu, keisti kitomis. Įkalinimas Suomijoje turėtų tapti griežčiausia ir išimtinė bausmė“, – sakė jis.

Birželio 12–13 dienomis Lietuvoje viešėjo Skandinavijos ir Baltijos šalių ombudsmenai, kurie dalyvavo Seimo kontrolierių įstaigos organizuotoje Baltijos ir Skandinavijos šalių ombudsmenų konferencijoje.

Konferencijoje svečiai kalbėjo apie kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą, dalijosi stebėsenos laisvės suvaržymo vietose organizavimo patirtimi.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.