Informacijos apie asmenį surinkimas

Pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas, išskyrus apie pareigybes, kurias einantiems asmenims yra pavesta atlikti žvalgybos ar kriminalinės žvalgybos funkcijas, sąrašas:

- Seimo kontrolierius – Lietuvos Respublikos Seimo skiriamas valstybės pareigūnas, ginantis žmogaus teises ir laisves, tiriantis pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo bei siekiantis gerinti viešąjį administravimą.

Korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. 2 d. numato, kad informacijos apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, į kurias skiria Seimas, Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, taip pat valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, viceministrų, ministerijų valstybės sekretorių, ministerijų sekretorių, skiriamų savivaldybių merų pavaduotojų, ministerijoms pavaldžių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareigas, pateikimas yra privalomas.