Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Antikorupcinis visuomenės švietimas

Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos srityje

2018 m. balandžio 19 d. Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojai (14 asmenų) dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose "Viešųjų ir administracinių paskaugaų teikimas ir kontrolė".

 

2015 m. Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojai dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose įgyvendinant projektą „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ (Projekto kodas Nr. V P1-4.1-VRM-02- V-01-004): 

- 2015 m. kovo 2–3 d. „Specializuoti korupcijos prevencijos mokymai – verslo priežiūros institucijose“ (dalyvavo 1 asmuo);

- 2015 m.kovo 23-24 d. „Specializuoti korupcijos prevencijos mokymai – paramos, dotacijų ir subsidijų skirstymo srityje“ (dalyvavo 1 asmuo);

- 2015 m.kovo 26-27 d. „Specializuoti korupcijos prevencijos mokymai – teritorijų planavimo ir statybų sektoriuje“ (dalyvavo 2 asmenys);

- 2015 m. balandžio 14 d.„Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės" (dalyvavo 1 asmuo);

- 2015 m. gegužės 4–5 d. „Valstybės valdymas ir kova su korupcija“ (dalyvavo 1 asmuo).

 

2014 m.Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojai dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose įgyvendinant projektą „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ (Projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-02-V-01-004):

- 2014 m. balandžio 7–8 d. „Valstybės valdymas ir kova su korupcija“ (dalyvavo 1 asmuo);

- 2014 m. lapkričio 27 d. „Korupcijos prevencija ir kontrolė“ (dalyvavo 1 asmuo).