Projektas „Vyresnių asmenų žmogaus teisės ilgalaikės priežiūros institucijose“

Vyresniu pprojektas

2015 m. sausį Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų tinklas (ENNHRI), bendradarbiaudamas su šešiomis Europos valstybėmis, įskaitant Lietuvą, pradėjo vykdyti projektą „Vyresnių asmenų žmogaus teisės ilgalaikės  priežiūros institucijose". Projekto pabaiga – 2017 m. birželis.

Projekto tikslas – pagerinti vyresnių asmenų, gyvenančių ilgalaikėspriežiūros institucijose, žmogaus teisių apsaugą.

Projekto uždaviniai:

apibūdinti vyresnių asmenų, gyvenančių ilgalaikėspriežiūros institucijose, žmogaus teisių situaciją Europoje,

pristatyti žmogaus teisėmis grįstą priežiūrą ilgalaikėspriežiūros institucijose,

remti žmogaus teisių institucijas, atliekančias žmogaus teisių stebėseną ilgalaikės priežiūros institucijose ir siekti didesnio šių institucijų pripažinimo.

Projektas vykdomas trimis etapais:

1) medžiagos apie ilgalaikę priežiūrą ir egzistuojančių standartų, susijusių su vyresnių asmenų priežiūra socialinės globos institucijose, rinkimas ir analizė,

2) žmogaus teisių stebėsenos vykdymas šešiose Europos Sąjungos šalyse socialinės priežiūros institucijose, kuriose gyvena vyresni asmenys,

3) visuomenės informavimas apie projektą bei žmogaus teisėmis grįstos priežiūros svarbą socialinės priežiūros institucijose.

Itin svarbus projekto etapas – žmogaus teisių situacijos vertinimas ilgalaikėspriežiūros institucijose, kuriose gyvena vyresni asmenys. Vertinimas atliekamas šešiose šalyse: Belgijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Kroatijoje, Vokietijoje ir Rumunijoje.

 

Žmogaus teisių stebėseną Europos Sąjungos šalyse atlieka:

Tarpfederalinis lygių galimybių centras (Belgija),

             Kroatijos ombudsmeno institucija,

             Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga,

             Vokietijos žmogaus teisių institutas,

             Vengrijos žmogaus teisių komisaro biuras,

             Rumunijos žmogaus teisių institutas.

Projektas „Vyresnių asmenų žmogaus teisės ilgalaikėspriežiūros institucijose  – pažangus Europos žmogaus teisių institucijų bendradarbiavimo pavyzdys sprendžiant sudėtingas visuomenėje egzistuojančias žmogaus teisių problemas. Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti ENNHRI svetainėje.