Projektas „Pagarba demokratinėms vertybėms ir žmogaus teisėms – misija įmanoma“

 

Logo bendras

 

 

Regioninių radijo stočių asociacija gavo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo paramą projektui „Pagarba demokratinėms vertybėms ir žmogaus teisėms – misija įmanoma“, prie kurio rengimo prisidėjo ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos komanda. Radijo laidas rengia Alytaus radijo „FM99“ darbuotojai, o radijo laidų kūrėjus žmogaus teisių temomis konsultuoja Seimo kontrolierių įstaigos specialistai.

Projekto „Pagarba demokratinėms vertybėms ir žmogaus teisėms – misija įmanoma“ metu sukurtomis radijo laidomis siekiama išryškinti asmens, kaip aktyvaus piliečio, dalyvavimo valdant valstybę svarbą. Žmogaus teisės suprantamos kaip pagrindinė sąlyga piliečiams gyventi laisvoje ir demokratinėje šalyje, pagal įstatymus veikti laisvai. Todėl žmogaus teisių ir demokratinių vertybių suvokimas – būtina pilietiškumo sąlyga. Siekiant šių tikslų radijo laidose kalbama apie žmogaus teises, žmogaus teisių – esminio demokratijos garanto – užtikrinimo svarbą.

Projekto trukmė – 2016 metų kovo–gruodžio mėnuo. Vykdant projektą „Pagarba demokratinėms vertybėms ir žmogaus teisėms – misija įmanoma“ planuojama parengti 24 laidas.

Laidose bus kalbama apie bendruomeniškumą, pilietines iniciatyvas ir piliečių veiksmus prisidedant prie demokratinių vertybių puoselėjimo, diskutuojama apie demokratinėms vertybėms korupcijos ir biurokratizmo daromą žalą. Laidose didelis dėmesys bus skiriamas teisei gauti teisingą informaciją, kalbama apie kovos su propaganda būdus ir priemones, žmogaus teises ir jų raidą bei žmogaus teisių gynimo priemones.

Laidos transliuojamos regioninių radijo stočių „FM99“ (Alytus, Druskininkai), „A2“ (Vilnius), „Kapsai“ (Marijampolė), „Mažeikių aidas“ (Mažeikiai), „Pulsas“ (Panevėžys, Biržai), „RS2“ (Šiauliai), „Saulės radijas“ (Šiauliai), „Spindulys“ (Plungė), „Tau“ (Kaunas), „Tauragės radijas“ (Tauragė) dažniais.